Προς Ερευνητές, Καθηγητές, Φοιτητές, Ποιητές και Ελεύθερους Στοχαστές, του Ουρανού της Φύσης και της Ζωής….

Θεσσαλονίκη 19 Ιανουαρίου 2016

Θέμα: Φιλοσοφική πρόταση στο ερώτημα της Θεωρίας των Πάντων….

Ο Λόγος αυτής της επιστολής είναι η κατάθεση  ιδεών, που δύνανται, κατά την άποψη του συντάκτη, Ευάγγελου Βαρελίδη, ελεύθερου στοχαστή, να συμβάλουν στην εύρεση της απάντησης που αφορά τη Θεωρία των Πάντων…..

Κατά την Κβαντική: Ένα στοιχειώδες σωμάτιο δεν μπορεί να εννοηθεί σαν μια ανεξάρτητη, αυθύπαρκτη και αναλλοίωτη οντότητα. Στην ουσία του, πρόκειται για ένα σύνολο σχέσεων που περιλαμβάνει όλα τα πράγματα. «Θεωρία της αμοιβαίας συνεκτικότητας». Αυτό που παρατηρούμε δεν είναι η φύση αυτή καθ’ εαυτή, αλλά η όψη της φύσης που αυτή παρουσιάζεται, προσαρμοσμένη στον τρόπο που της θέτουμε τα ερωτήματα. Είναι ο παρατηρητής που αποφασίζει τον τρόπο πραγματοποίησης της μέτρησης και η διάταξη αυτή, θα προσδιορίσει ως ένα σημείο και τις ιδιότητες του παρατηρουμένου αντικειμένου. Αν η διάταξη της παρατήρησης αλλάξει, θα μεταβληθούν με τη σειρά τους και οι ιδιότητες του παρατηρούμενου αντικειμένου.    Για να περιγράψει κάποιος αυτό που πράγματι συμβαίνει στη Κβαντική, πρέπει να διαγράψει την παλιά έννοια «παρατηρητής» και στην θέση της να βάλει την νέα έκφραση Συμμέτοχος.  Κατά έναν πολύ παράξενο τρόπο το Σύμπαν εμφανίζεται σαν ένα πλέγμα αναρίθμητων συμμετοχών.

Ερώτημα: Εφ’ όσον ο Παρατηρητής ή Συμμέτοχος του Κβαντικού πειράματος, είναι και ο καθορίζων την απάντηση στην πειραματική διαδικασία, τότε ποιος είναι ο Συμμέτοχος στον Κβαντικό Μικρόκοσμο του Σύμπαντος;  Και Αυτός ο Συμμέτοχος Είναι Οντότητα, Ιδιότητα ή «Πνεύμα»;

Σύμφωνα με την Ανατολική άποψη περί Κόσμου, ο διαχωρισμός της Φύσης σε διαφορετικά αντικείμενα και υποκείμενα είναι επουσιώδης. Κάθε Ύπαρξη θεωρείτε ρευστή και διαρκώς μεταβαλλόμενη. Η εικόνα του Κόσμου που προσφέρει ο Ανατολικός μυστικισμός δεν είναι στατική αλλά δυναμική. Η πραγματική ουσία αυτής της εικόνας είναι η αέναη μεταστοιχείωση. Ο Κόσμος είναι μια αδιάσπαστη πραγματικότητα, αεικίνητη, ζωντανή, οργανική και ταυτόχρονα υλική και πνευματική. Εφ’ όσον η κίνηση και η αλλαγή αποτελούν τις ουσιαστικές ιδιότητες των πραγμάτων, οι δυνάμεις που  προκαλούν την κίνηση δεν βρίσκονται έξω από τα πράγματα, αλλά μέσα σ’ αυτά. Κατά συνέπεια και το Θείο,  δεν είναι ένας Παντοδύναμος κυβερνήτης που εξουσιάζει κατά την ανεξέλεγκτη θέλησή του ευρισκόμενος έξω από αυτόν. Αλλά αντίθετα, μια Βασική Αρχή που Εμπεριέχεται στα Πάντα. Φρίτζοφ Κάπρα.

ΩΡΙΓΕΝΗΣ: Ο Θεός και Πατήρ, συνέχον τα Πάντα, φθάνει εις έκαστο των όντων, Μεταδούς Εκάστω από του Ιδίου Είναι. Το αρχικώς ΕΝ καταμερίζεται σε άπειρες υποστάσεις, τα ΟΝΤΑ.

Στη Κβαντική θεωρία, υποστηρίζεται ότι τα πράγματα του μικρόκοσμου ΔΕΝ υπάρχουν αλλά διαρκώς δημιουργούνται και περνούν από την δυνατότητα στην πραγματικότητα και αυτό είναι μια από τις αληθινές παραδοξότητες της Κβαντικής. Ακόμη περισσότερο δε, στην Κβαντική Θεωρία, μαθαίνουμε ότι όλα τα σωματίδια είναι νέφη πιθανοτήτων που διαρκώς δημιουργούνται στο Κβαντικό Κενό, όπως αυτό περιγράφεται με την εξίσωση του Σρέτινγκερ και την Κβαντική Θεωρία Πεδίου.            Το πεδίο, είναι κατά κάποιον τρόπο ένα αόρατο ρευστό που βρίσκεται παντού μέσα στον χώρο αλλά παράλληλα διαθέτει και την Ατομική Ασυνεχή σωματιδιακή δομή του.  Οι δύο φαινομενικά αντιτιθέμενες απόψεις όχι μόνον αποδείχτηκαν σωστές αλλά και συνδυάστηκαν σε μια ανώτερη αλήθεια, που τις βλέπει σαν δύο συγκεκριμένες όψεις της απώτερης πραγματικότητας.  Οι δύο όψεις, της Ύλης και του Πεδίου μεταμορφώνονται ασταμάτητα υιοθετώντας η μια την όψη της άλλης.  «Όπως ο Αρχαίος Έλληνας Θεός Ιανός». Η σχέση της Μορφής και του Κενού Δεν θεωρείτε  σαν μια κατάσταση αμοιβαίου αποκλεισμού, αλλά σαν τη διπλή όψη της ίδιας πραγματικότητας, όπου τα δύο στοιχεία συνυπάρχουν και συνεργάζονται ακατάπαυστα».

Σε Κοσμολογικό Πεδίο η Κβαντική Θεωρία Δείχνει, ότι το Σύμπαν Προήλθε από το Κβαντικό Κενό.

Ερώτημα 1: Το προαναφερόμενο συμπέρασμα προέκυψε αυτόνομα από το απόλυτο κενό ή από μια Σκέψη και Βούληση που δήλωσε ότι είναι έτσι;

Ερώτημα 2: Υπάρχει Νόημα Ζωής σε μια Σκέψη και Βούληση χωρίς Εγώ;

Ερώτημα 3: Έχει Υλική Υπόσταση το Εγώ η Σκέψη και η Βούληση;

Ερώτημα 4: Ποιο σημείο αναφοράς θα πρέπει να έχει το Εγώ η σκέψη και βούληση αυτή την εποχή, προκειμένου, σύμφωνα με τον Νόμο της Αμοιβαίας Συνεκτικότητας, να είναι σε αρμονία με τον Κόσμο της Δημιουργίας;

Η Σχολή Αναξαγόρα κατά την Αρχαιότητα υποστήριξε ότι ο Νους υπάρχει αυθύπαρκτος σε κάθε Άνθρωπο που γεννιέται, αλλά υπόκειται σε εξέλιξη. Σημ. «Την εποχή εκείνη η έννοια του Εγώ ΔΕΝ υπήρχε» και ο Νους κατείχε τον ρόλο κάθε δράσης…  Και το σημαντικό της εποχής.  Απεδείχθη ότι τα βακτηρίδια έχουν Εγώ και Εσύ, επικοινωνούν μεταξύ τους και συνεργάζονται για να επιτεθούν στον ξενιστή τους!!  www.Ted.com σελίδα Jill Bolte Taylor: 10 talks on human nature και στην διάλεξη της Bonnie Bassler: How bacteria «talk», δηλώνεται σαφώς πως τα βακτηρίδια επικοινωνούν μεταξύ τους!! Όπως ακριβώς το ανθρώπινο είδος επιτίθεται στο σώμα της Γαίας σήμερα!!  Σε τι διαφέρουν  τα δικά μας ραδιοενεργά, χημικά, υγρά, αερώδη και στερεά σκουπίδια,  από τις τοξίνες των βακτηριδίων που σκοτώνουν το ανθρώπινο σώμα;;

Θεωρία του Χάους.

Η Τρίτη επανάσταση της Φυσικής Θεωρίας γίνεται στις μέρες μας με την λεγόμενη θεωρία του Χάους και της Πολυπλοκότητας. Μερικές λέξεις κλειδιά στη Νέα αυτή Θεωρία είναι η Αυτοοργάνωση και η δημιουργία τάξης από το Χάος. Η δημιουργία πληροφορίας, οι παράξενοι ελκυστές, η δυναμική των συσχετίσεων, η Μη γραμμικότητα και άλλα.  Στη Θεωρία της πολυπλοκότητας που ακόμη σχηματίζεται, η Φυσική Θεωρία βρίσκεται μπροστά σε συγκλονιστικές ανακαλύψεις, με κορυφαία, Αυτή που μας δείχνει ότι ένα σύστημα είναι ένα Όλον, που όμως ΔΕΝ εξηγείται από τα μέρη του. «Όπως το ανθρώπινο σώμα π.χ.» Και ότι το Σύμπαν  και ο Κόσμος, δημιουργούνται συνεχώς και Όχι με Τυχαίο Τρόπο, αλλά με μια Μαθηματική και ΜΗ Αναγωγική Νομοτέλεια. Ακόμη και οι Φυσικοί Νόμοι δημιουργούνται. Όπως ακριβώς στην εκθετική ανάπτυξη ενός Ωαρίου, ενός Σύμπαντος και την πιθανή εξέλιξη αυτού του κειμένου μέσα στον Χώρο του κάθε Νου!! Είναι δυνατόν να ΜΗΝ υπάρχει Νοημοσύνη, στην Αυτοοργάνωση, τη δημιουργία τάξης στο Χάος, τους ελκυστές και συσχετίσεις πληροφοριών στη δημιουργία του όποιου Έργου; Ένα μεγάλο ερώτημα που θέτει η Φυσική σήμερα και που ΔΕΝ απαντάται, είναι η έννοια του Παρατηρητή και η έννοια της Συνείδησης. Και το ερώτημα που θέτω Εγώ είναι: Δύναται να υπάρξει παρατηρητής χωρίς Εγώ, Σκέψη και Βούληση;  Χωρίς Εγώ, Είμαι και Θέλω;  Είναι δυνατόν ο παρατηρητής να Μην ΕΙΝΑΙ συμμέτοχος σ’ αυτή τη διαρκεί Κβαντική διαδικασία παραγωγής Ύλης και Ενέργειας; Το σύνολο της Ζωής μας Δεν είναι μια διαρκείς παραγωγή ύλης και ενέργειας. Ότι κατασκευάζουμε, ότι δημιουργούμε,  ΔΕΝ προκύπτει πρώτα στο Κβαντικό Κενό του Νου μας και μετά έξω μας; Δύναται να υπάρξει μια οποιαδήποτε ανάπτυξη, Χωρίς την Επενέργεια μιας κάποιας Νοημοσύνης  στην διαστολή του Χωροχρόνου, την γονιμοποίηση ενός Ωαρίου και την γονιμοποίηση μιας Νέας Ιδέας μέσα στον δικό σας Νου τώρα, αυτή τη στιγμή;

Περί Νου Θεώρημα, εμπνευσμένο από το αντίστοιχο περί Χώρου, του Γερμανού μαθηματικού Δαυίδ Χίλπερτ….

Ο Ανθρώπινος Νους είναι ένας απειροδιάστατος διανυσματικός  χώρος όλων των πιθανοτήτων, που αποτελείτε από όλους τους νοητικούς, αισθητικούς και συναισθηματικούς συνδυασμούς ενός απειροσυνόλου ιδεοσυναισθηματικών διανυσμάτων βάσης με μιγαδικούς συντελεστές… Το άπειρο μέγεθος του Νου προέρχεται από το γεγονός ότι όλα τα από νοητική, αισθητική και συναισθηματική άποψη ερεθίσματα, μπορούν να καταλάβουν έναν άπειρο αριθμό από ΜΗ ισοδύναμες Ιδεοσυναισθηματικές προεκτάσεις. Οι ιδιότητες του Χώρου Νου, δίνουν σ΄αυτόν μια ολότητα που είναι πολύ μεγαλύτερη από την άπειρη συλλογή ιδεών, αισθήσεων και συναισθημάτων που αναπαριστά. Ο ΝΟΥΣ έχει μια δική του ύπαρξη και ακεραιότητα που ξεπερνά τα μεμονωμένα νοητικά και αισθητικά ερεθίσματα που τον πληρούν.  Το Εγώ λόγου χάριν, η οντολογική υπόσταση του ανθρώπου, μπορεί να αναδιατάξει όλες τις Ιδέες και Εντυπώσεις στο Χώρο του ΝΟΥ και η δομή του ΝΟΥ να μήνη Αμετάβλητη….

Σημείωση: Η λέξη Ερωτώ έχει τη ρίζα της στην λέξη Έρωτας και όπως ο Έρωτας γονιμοποιεί τα πάντα στο Σύμπαν έτσι και τα ερωτήματα γονιμοποιούν Νόες. Κάθε αυθεντική γονιμοποίηση βεβαίως περιέχει και την αντίστοιχη Ηδονή που η Δημιουργία προσφέρει σε μια Αυθεντική Ερωτική Πράξη. Ο Μεγάλος Σωκράτης μας με την περίφημη Μαιευτική του, Αυτό ακριβώς επετύγχανε. Γονιμοποιούσε Νόες, τα υπέροχα παιδιά των οποίων, «Τα Νοήματα», σημάδεψαν την μετέπειτα ιστορία της Σοφίας και των Επιστημών…

Κατά συνέπεια όλων των προαναφερομένων.

Νοημοσύνη είναι: Η γενική και διαρκείς ικανότητα του Εγώ της προσωπικότητος να επεξεργάζεται την πληθώρα των ιδεοαισθητικών εντυπώσεων στον Χώρο του Νου και να σχηματίζει χρήσιμα Νοήματα για την επιβίωσή του.

Νόημα είναι: Το χρήσιμο συμπέρασμα που προκύπτει, μετά από την έλλογη επεξεργασία κάποιων συγκεκριμένων εντυπώσεων στον Χώρο του Νου από το Εγώ.

Συνείδηση είναι: Το σύνολο των Αισθήσεων που έχουν Νοηματοδοτηθεί από το Εγώ κάθε όντος και οι οποίες, καταχωρημένες στις μνήμες του εγκεφαλονευρικού του συστήματος, χρησιμεύουν ως σημείο αναφοράς κάθε δράσης του. Κάθε ΩΝ και ΟΝ έχει την δική του μοναδική θεώρηση πραγμάτων, μετατρέποντας το Ένα και Μοναδικό Σύμπαν σε Απειρία Συμβάντων και Συμπάντων.

Κατά Νανόπουλο 10506

Υποσυνείδητο  Είναι, οι ΜΗ Νοηματοδοτημένες από το Εγώ αισθαντικές εμπειρίες του σώματος, βίαιες ή ηδονικές, οι οποίες, λειτουργώντας αυτόνομα και αντανακλαστικά σε σχέση με τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, δημιουργούν ανερμήνευτες και ανεξέλεγκτες από το Εγώ συμπεριφορές και καταστάσεις. Η ανεξέλεγκτη από το Εγώ υποσυνείδητη συμπεριφορά του σώματος εξελίσσεται σε παραφροσύνη, σχιζοφρένεια, τρέλα και ερωτικές διαστροφές.  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, ότι η αντανακλαστική συμπεριφορά δύναται να προγραμματισθεί,  και κατά τα όποια συμφέροντά μας βεβαίως. Αγαθά ή χυδαία!!!

Συνειδητότητα: Η λέξη είναι σύνθετη και περιέχει τις λέξεις Οντότητα και Συνείδηση.

Ως Ζώσα Οντότητα της Συνείδησης, δηλώνει την Ιδιότητα του ΕΓΩ να Αποταυτίζεται από τα περιεχόμενά της Συνείδησης που Αυτό το Ίδιο μέσω της Προσωπικότητάς του   δημιούργησε και να αποκτά επίγνωση της Ελευθερίας του Εαυτού του, απέναντι στα Νοήματα, τις Ταυτίσεις, τους Εθισμούς και τις Πεποιθήσεις που το ίδιο έκτισε.

Δεν είμαστε οι Ιδέες, οι Αισθήσεις και τα Συναισθήματά μας.  Είμαστε Αυτό που Σχηματίζει τις Ιδέες και Νοηματοδοτεί  τις αισθήσεις και τις διάφορες ηλεκτροχημικές δράσεις και αντιδράσεις του εγκεφαλονευρικού μας συστήματος.

Μέσω της Ταύτισης γινόμαστε Ένα με τα Νοήματα που το Εγώ δίδει στις αισθήσεις, μετατρέποντας τις Απτές Αισθήσεις του Σώματος, σε Κυματικά  Συν-Αισθήματα!!

Η Ζώσα Οντότητα της Συνείδησής μας ή  «Συνειδητότητα»,  περιέχει.

α) Την ικανότητα του ΕΓΩ της Προσωπικότητος να αποκτά επίγνωση των Νοητικών και Σωματικών λειτουργιών του ΟΝΤΟΣ στο οποίο φωλιάζει. β) Την επίγνωση των αντικειμένων του εξωτερικού περιβάλλοντος. γ) Την αντίληψη του ΕΓΩ της Προσωπικότητος σαν ατομικότητα και δ) Την αντίληψη του ΕΓΩ σαν μέλος μιας ομάδας.

Στην ευρύτερη έννοιά του, ο όρος ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΣ σημαίνει την Σκεπτική και Βουλητική Ικανότητά του ΕΓΩ της Προσωπικότητος, να διεισδύει στις διαδικασίες δράσης και ύπαρξης του Οργανικού και Νοητικού Σώματος στο οποίο φωλιάζει και μέσω Αυτού, να Δρα Αυτεξούσια «Με ορθό ή λανθασμένο σημείο αναφοράς» στο περιβάλλον όπου εμφανίσθηκε.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Όπως η Αρχή της Βαρύτητας στηρίζει το υλικό μέρος του Σύμπαντος έτσι και η  Αρχή του Εγώ της Σκέψης και της Βούλησης, δημιουργεί Αιωνίως Ζωή στο διάσπαρτο από χημικά στοιχεία Σύμπαν.

Ο Άνθρωπος είναι Εν Δυνάμει Αυτεξούσιος Συνδημιουργός του Σύμπαντος και Αυτό μας Δίδει ότι του Ζητάμε. Ακόμη και την Αυτοκαταστροφή μας.

Ο Λόγος της Δημιουργίας του από Το DNA της Γαίας είναι η διασπορά της υπέροχης ομορφιάς της στους άλλους πλανήτες. Η θεωρία της Γαίας δηλώνει ότι ο Πλανήτης μας είναι ζωντανός οργανισμός που δημιούργησε ζωή για τη ζωή. Τι φυσικότερο να διαιωνισθεί.

Η Αρχή της Σκέψης και της Βούλησης, θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της Θεωρίας των Πάντων και η οποία ολοκλήρωση, θα καλέσει τον Άνθρωπο Ενώπιο των Ευθυνών του. Οι θρησκείες, οι Επιστήμες, οι Τέχνες και οι Αριθμοί,  Δεν μας εδόθησαν για να κατακτήσουμε ή να καταστρέψουμε το Έργο της Δημιουργίας. Αλλά μέσω Αυτών, να κατανοήσουμε τους Νόμους που διέπουν την λειτουργία του Κόσμου και μέσα από Αυτή τη Κατανόηση «Αυξάνοντας την Αρετή μας με υπηρεσία προς το Έργο,  να Ευδαιμονίσουμε ως Συνδημιουργοί Αυτού»… Τούτη η μορφή του Θείου Κόσμου που Ανοήτως διαλύουμε, ΔΕΝ μπορεί να επαναληφθεί.  Διότι ο Νόμος της Δημιουργίας Ποτέ ΔΕΝ επαναλαμβάνει την ίδια μορφή δυο φορές, και διότι εμείς οι Άνθρωποι, μέρη Αυτής της μορφής του Κόσμου είμαστε και καμιάς άλλης.

Το μόνο Αιώνιο Πνεύμα ή Ιδιότητα που Υπάρχει στο Σύμπαν, Είναι το Εγώ η Σκέψη και η Βούληση.  Όλα τα Άλλα Είναι Πεπερασμένα!!!  Αυτό το συμπέρασμα μπορεί να θεωρηθεί Φιλοσοφική Υπερσυμετρία….

 

Ευάγγελος Βαρελίδης.

 

Γράψε Σχόλιο

27 αναζητήσεις. 0,350 δευτερόλεπτα.