ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ VARELIDIS.GR.

Η χρήση του δικτυακού χώρου «varelidis.gr» (στο εξής «ΔΧ») υπόκειται στους όρους χρήσης που παρατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα. Εκτός των όρων που εδώ αναφέρονται, καμία άλλη ίδιαίτερη συμφωνία, όρος ή κανόνας, ρητά ή όχι, δεν ισχύουν, εκτός βεβαίως από τους νόμους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν και εφαρμόζονται κάθε φορά.

Οι παρόντες όροι μπορεί να αναθεωρούνται στο χρόνο. Για το λόγο αυτό παρακαλείται ο χρήστης του ΔΧ να επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα σελίδα, αφού η κατ’ εξακολούθηση χρήση του ΔΧ από μέρους του συνιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης του. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν κατανοεί ή δεν συμφωνεί με έναν ή περισσότερους από τους όρους χρήσης του ΔΧ, τότε οφείλει να διακόψει τη χρήση του ΔΧ, αφού αυτός ο χώρος δεν είναι δημόσιος αλλά ιδιωτικός και η χρήση του μπορεί να γίνει μόνο με την προϋπόθεση αποδοχής αυτών των όρων από την πλευρά του φιλοξενούμενου επισκέπτη-χρήστη.

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Στον ΔΧ συλλέγουμε στοιχεία των επισκεπτών μας (όνομα και e-mail διεύθυνση και IP διεύθυνση) με σκοπό την διευκόλυνση της επικοινωνίας, των συναλλαγών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών και πελατών μας και μόνο.

Θεωρούμε το προσωπικό απόρρητο πολύ σημαντικό, και για το λόγο αυτό η πολιτική απορρήτου μας είναι ο πρώτος όρος στην παρούσα ιστοσελίδα.

Σεβόμαστε το δικαίωμα των επισκεπτών-πελατών μας στο ιδιωτικό απόρρητο και κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να το διαφυλάξουμε.

ΔΗΛΩΣΗ: Θεωρούμε τη συλλογή στοιχείων επικοινωνίας και άλλων προσωπικών δεδομένων με σκοπό τη μετέπειτα εκμετάλλευσή τους με τρόπο για τον οποίο ο χρήστης/επισκέπτης δεν έχει συναινέσει, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ και κατακριτέα που πρέπει να τιμωρείται και να αποτρέπεται με κάθε διαθέσιμο μέσο.
Πρώτοι εμείς γινόμαστε εφαρμοστές της παραπάνω πολιτικής στον παρόντα ΔΧ.

Η καταχώρηση των οποιονδήποτε στοιχείων γίνεται σε ασφαλή βάση δεδομένων, στην οποία δεν έχουν πρόσβαση άλλοι εκτός τους λειτουργούς του ΔΧ.

Eγγυούμαστε λοιπόν τη διασφάλιση του απορρήτου των στοιχείων αυτών καθώς και την διαφύλαξή τους από τα αδιάκριτα μάτια τρίτων. Σε καμία περίπτωση τα στοιχεία αυτά δεν δίνονται σε τρίτους, εκτός και εάν κάποια Αρχή ή Νόμος του κράτους μας το επιβάλλει.

Η καταχώρηση των στοιχείων αυτών από τους επισκέπτες ή πελάτες μας, είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. Μπορεί κανείς, οποιαδήποτε στιγμή, να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του από τη βάση δεδομένων του ΔΧ. Θα ικανοποιήσουμε την επιθυμία του εντός 7 ημερών.

2. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Όσο αφορά τους αριθμούς πιστωτικών καρτών, αυτοί δεν αποθηκεύονται πουθενά στον ιστοχώρο μας, αφού χρησιμοποιούμε τη διεθνώς αναγνωρισμένη υπηρεσία ClickBank™ για να πραγματοποιούμε πωλήσεις. H ClickBank™ είναι μια υπηρεσία διαμεσολάβησης που εισπράττει για λογαριασμό μας.
Η 10ετής και πλέον εμπειρία της συγκεκριμένης εταιρείας στο χώρο των διαδικτυακών συναλλαγών και τα εκατομμύρια συναλλαγών που διεκπεραιώνει κάθε μήνα σε παγκόσμιο επίπεδο και σε πολλά διαφορετικά νομίσματα, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια των συναλλαγών με τους πελάτες μας.

Κάθε οικονομική συναλλαγή που συνεπάγεται μεταφορά χρημάτων από τον επισκέπτη-πελάτη στο λογαριασμό μας στην ClickBank™, είναι αντικείμενο εγγυήσεως 60 ημερών, με την έννοια ότι μπορεί ο πελάτης να αναιρέσει τη συναλλαγή και να απαιτήσει την άνευ όρων επιστροφή των χρημάτων του, σε χρονικό διάστημα έως και 60 ημερών από την ημερομηνία της συναλλαγής. Αυτός ο γενικός όρος ισχύει για όλες τις εντός του ΔΧ συναλλαγές, εκτός και αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά στη σελίδα όπου η συναλλαγή πραγματοποιείται.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Γενικά, ο όρος «πνευματικά δικαιώματα» δεν μας εκφράζει. Συγκεκριμένα, αυτό που μας βρίσκει αντίθετους, είναι η λέξη «δικαιώματα». Και επειδή η φράση «πνευματικά δικαιώματα» είναι για εμάς δικαίωμα και όχι υποχρέωση, την αποποιούμαστε και την αντικαθιστούμε με τη φράση «εμπορικά δικαιώματα».

Και εξηγούμε:

Είμαστε υπέρμαχοι της άποψης ότι η γνώση, ως πνευματική αξία, πρέπει να μπορεί να είναι κοινό κτήμα όλων, με την έννοια ότι δεν πρέπει κανείς άνθρωπος να αποκλείεται απ’ αυτήν για λόγους οικονομικούς ή άλλους.

Επειδή όμως ζούμε ακόμη σε ένα οικονομικό σύστημα που στηρίζεται στο χρήμα ως μέσο συναλλαγής για την απόκτηση, διανομή και χρήση αγαθών και υπηρεσιών, ακόμα και αυτής της γνώσης, η ανάρτηση και συντήρηση του παρόντος δικτυακού τόπου θα ήταν αδύνατη, χωρίς να συνεπάγεται την αποδοχή και χρήση των κανόνων λειτουργίας αυτού του χρηματοοικονομικού συστήματος, όπως αυτό είναι σε ισχύ σήμερα.

Χωρίς την επί πληρωμή χρήση υλικών τεχνολογίας, λογισμικού και υπηρεσιών, η ανάρτηση και συντήρηση του ΔΧ θα ήταν αδύνατη για εμάς. Συνεπώς, έχει οικονομικό κόστος που πρέπει να καλυφθεί. Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένοι θεσμοθετημένοι εμπορικοί νόμοι και κανόνες που απαιτούν την καταβολή φόρων και άλλων οικονομικών μεγεθών σε κάθε συναλλαγή.

Όλα τα παραπάνω, μας αναγκάζουν να απαιτούμε την ελάχιστη δυνατή αμοιβή για κάποιες από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, ώστε να καταστήσουμε τη λειτουργία του ΔΧ δυνατή, βιώσιμη, χρήσιμη και εξελίξιμη.

Παρ’ όλα αυτά, κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος που επιβαρύνει τον τελικό χρήστη των προϊόντων μας. Για παράδειγμα, υιοθετούμε τη χρήση «ηλεκτρονικού βιβλίου», η παραγωγή και η διάθεση του οποίου γίνεται με μικρότερο κόστος σε σύγκριση με το κλασσικό «χάρτινο» βιβλίο, ενώ παράλληλα έχει και οικολογικό χαρακτήρα, αφού δεν κοστίζει σε κομμένα δένδρα και η παραγωγή του δεν γίνεται με χρήση «κακών» υλικών (όπως μελάνια, κόλλες, πλαστικά κ.λπ.).

Με βάση όλα τα παραπάνω, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αντιγραφή, μεταφορά, και διανομή, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, ΜΕΡΟΥΣ του ΥΛΙΚΟΥ του παρόντος ΔΧ, με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Ως «ΜΕΡΟΣ του ΥΛΙΚΟΥ» νοείται το περιεχόμενο που ποσοτικά δεν υπερβαίνει το 30% του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας του ΔΧ ή το 5% ενός ψηφιακού προϊόντος (π.χ. βιβλίου, αρχείου εικόνας ή/και ήχου).

Για παράδειγμα, το 5% ενός βιβλίου 200 σελίδων, αντιστοιχεί σε 10 σελίδες και αυτό είναι το μέγιστο μέγεθος του οποίου η αναδημοσίευση, διανομή, ανατύπωση κ.λπ. επιτρέπεται. Αντίστοιχα, το 5% ενός αρχείου βίντεο διάρκειας 30 λεπτών, αναλογεί σε 1,5 λεπτό.

2. Σε κάθε αναδημοσίευση, μεταφορά, αντιγραφή ή αναφορά στο περιεχόμενο του ΔΧ, θα πρέπει να υπάρχει ενεργός δεσμός (link) που να οδηγεί στον παρόντα ΔΧ και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://www.varelidis.gr. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό (π.χ. σε ένα έντυπο μέσο), αρκεί η απλή αναγραφή της διαδικτυακής διεύθυνσης «http://www.varelidis.gr».

3. Η οποιαδήποτε αναδημοσίευση, διάδοση, μεταφορά, ανατύπωση κ.λπ. ΜΕΡΟΥΣ του ΥΛΙΚΟΥ του παρόντος ΔΧ, μπορεί να γίνεται μόνο ΔΩΡΕΑΝ, εκτός και αν έγγραφη άδεια έχει δοθεί για το αντίθετο από τους λειτουργούς του ΔΧ.

4. Επιτρέπεται ΜΕΡΟΣ του ΥΛΙΚΟΥ του ΔΧ, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο #1, να συνοδεύει ένα άλλο εμπορικό ή μη προϊόν τρίτου, ως συμπληρωματικό αυτού, εφόσον: Α) τηρούνται οι προηγούμενοι όροι του παρόντος, Β) γίνεται σαφές στον καταναλωτή ότι η διάθεση του ΜΕΡΟΥΣ του ΥΛΙΚΟΥ του ΔΧ δεν χρεώνεται αλλά διατίθεται με τη μορφή δωρεάν παροχής και, Γ) το ΜΕΡΟΣ του ΥΛΙΚΟΥ του ΔΧ διατίθεται ως ξεχωριστή οντότητα (π.χ. ειδικό άρθρο, ξεχωριστό ψηφιακό αρχείο ή ένθετο έντυπο) και δεν είναι με κανένα τρόπο ενσωματωμένο στο κύριο προϊόν.

5. Η ενημέρωση των λειτουργών του ΔΧ για την, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρήση ΜΕΡΟΥΣ του ΥΛΙΚΟΥ του ΔΧ από οποιονδήποτε, αν και επιθυμητή, δεν είναι απαραίτητη.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το περιεχόμενο του ΔΧ και των ψηφιακών προϊόντων που διατίθενται σ’ αυτόν διατίθεται «ώς έχει». Κανενός είδους εγγύηση για χρηστικότητα, καταλληλότητα για οποιοδήποτε σκοπό, κερδοφορία, πληρότητα και απουσία λαθών ή ζημίας δεν παρέχεται από τους λειτουργούς του ΔΧ προς οποιονδήποτε. Αυτό επειδή η ίδια η τεχνολογική φύση του διαδικτύου και γενικότερα των υπολογιστών είναι ακόμη σε μάλλον εμβρυϊκό στάδιο όσο αφορά τη διασφάλιση της 100% απρόσκοπτης και απροβλημάτιστης λειτουργίας και τα τεχνολογικά δεδομένα αυτής της λειτουργίας διαφέρουν από σύστημα σε σύστημα. Πράγματα, δηλαδή, που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο των λειτουργών αυτού του ΔΧ. Επίσης υπάρχει ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους που, βεβαίως, δεν μπορούμε να τον αποκλείσουμε.

Οποιαδήποτε γνώση, πληροφορία ή άποψη εκτίθεται μέσω του ΔΧ ή των προϊόντων αυτού, δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση ως συμβουλή ειδικού βάσει της οποίας ο αποδέκτης της θα αποκομίσει συγκεκριμένο όφελος. Σε κάθε περίπτωση, η συμβουλή των ειδικών για κάθε θέμα θεωρείται απαραίτητη πριν οποιαδήποτε ενέργεια για οποιοδήποτε σκοπό από πλευράς του χρήστη.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθυνών δεν έχει σκοπό να αναιρέσει την ισχύ κρατικών, κοινοτικών ή διεθνών νόμων και κανονισμών, ούτε να περιορίσει τα θεσπισμένα δικαιώματα του πολίτη ή καταναλωτή.

Μοναδικός σκοπός του παρόντος όρου χρήσης είναι η προστασία έναντι προσώπου που ενδεχομένως θα θελήσει να υποστηρίξει απαιτήσεις σε βάρος των λειτουργών του ΔΧ, επικαλούμενος ζημία οικονομική ή άλλη, προκύπτουσα από τη χρήση του ΔΧ, εξαρτώμενη όμως από παράγοντες που είναι πρακτικά αδύνατον να ελεγχθούν, όπως π.χ. η παρανόηση των γραφόμενων στο ΔΧ από την πλευρά του χρήστη, έχουσα ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή ενεργειών που προκάλεσαν ζημία στον ίδιο ή σε τρίτους.

5. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ
Όπου εντός του ΔΧ δίδεται η δυνατότητα στο χρήστη να καταχωρεί περιεχόμενο μέσω αλληλεπιδραστικών τεχνολογιών (π.χ. συμπλήρωση φορμών, ανάρτηση από το χρήστη σχολίων, πληροφοριών, απόψεων, εικόνων, διαδικτυακών διευθύνσεων, κ.λπ.), αυτό γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, όσο αφορά το είδος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του περιεχομένου που καταχωρεί.

Όποτε αλληλεπιδρά με το ΔΧ, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κρατικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς νόμους και κανονισμούς που είναι σε ισχύ, καθώς και τους όρους χρήσης του ΔΧ.

Υβριστικό, πορνογραφικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο ή σύνδεσμος προς τέτοιο περιεχόμενο, δεν είναι αποδεκτό να αναρτάται.

Γενικότερα, οποιαδήποτε συμπεριφορά προσβλητική για άτομα ή ομάδες ατόμων δεν είναι παραδεκτή και βρίσκεται στα όρια της παρανομίας.

Όσο αφορά την άσκηση κριτικής για οποιοδήποτε θέμα, αυτή είναι θεμιτή και επιθυμητή από τους λειτουργούς του ΔΧ, με την προϋπόθεση να τηρείται ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας του ατόμου.

Επίσης, πράξεις του χρήστη που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς στο ΔΧ, στους λειτουργούς του ή σε τρίτους, ή συνιστούν παραβίαση των δικαιωμάτων τους, καθιστούν το χρήστη εκτεθειμένο έναντι αστικών ή/και ποινικών ευθυνών, στο μέγιστο επιτρεπόμενο από τους νόμους βαθμό.

6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Όλοι οι όροι χρήσης που αναφέρονται στο παρόν, καθώς και οποιαδήποτε διαφοροποίησή τους ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, με ισχύ εφαρμογής ανάλογη της σειράς με την οποία εδώ αναφέρονται.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των λειτουργών του ΔΧ και του επισκέπτη-χρήστη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτών δε θα θεωρείται έγκυρη εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως ή δεν έχει αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι ο επισκέπτης-χρήστης του ΔΧ συναινεί, οι τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και γενικότερα τη χρήση του ΔΧ από αυτόν, εφόσον εξαντληθούν τα περιθώρια της φιλικής διευθέτησής τους, να υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Παρακαλούμε, για οποιαδήποτε παρατήρηση, διαφωνία ή απαίτηση σχετική με το ΔΧ, επικοινωνήστε μαζί μας μέσα από την ειδική για το σκοπό αυτό ιστοσελίδα επικοινωνίας.

28 αναζητήσεις. 0,421 δευτερόλεπτα.